Casal d'Estiu de Trial - Simulació d'un trial

Durant el casal fem una simulació d’un trial, amb cintes, controls i tot el què seria una competició de veritat.