Durant el casal fem una simulació d’un trial, amb cintes, controls i tot el què seria una competició de veritat.