Durant el curs s’aconsegueix un gran lligam entre pilots de totes les edats. Els més grans conviuen i entrenen al mateix espai que els més petits.