Què hi trobaràs?

Entorn privilegiat

Disposem d'un entorn privilegiat al mig de la natura. Una riera de poca profunditat, un bosc i ombres envolten el parc de trial que aporten la millor experiència pels alumnes.

Zones per tots els nivells

Tant el parc de trial de Sant Pere de Torelló com el de Taradell trobareu les zones i els obstacles que més s'adaptin al vostre nivell.

Grups reduïts

Les classes són amb grups petits. D'aquesta manera ens assegurem que cada pilot tingui una atenció personalitzada.

Tipus de zones

Pista de formigó

La pista de formigó és ideal per aprendre els moviments bàsics sobre la bicicleta. Està orientada a la iniciació del trial ja que no hi ha obstacles que dificultin l'aprenentatge.

Zona d'equilibri

És l'espai que utilitzem perquè el pilot desenvolupi al màxim el sentit de l'equilibri. És la base que ha de tenir tot pilot de trial i ens esforcem perquè l'assimili amb normalitat.

Zona de pedres

Disposem de 3 zones diferents de pedres separades amb diferents nivells: nivell baix, nivell mig i nivell avanaçat. Aquestes pedres aproximen el terreny natural al gràcies a la seva irregularitat.

Zona d'iniciació

És una zona pensada per l'aprenentatge dels més petits amb algun obstacle per posar en pràctica el què s'ha après a la pista de formigó. Orientada al nivell baix.

Zona de formigó

Comptem amb un gran repertori de peces de formigó. Tubs, peces de tot tipus, separadors de carreteres... tots col·locats de tal manera que el pilot pugui practicar una infinitat de moviments.

Zona d'aigua

A pocs metres, disposem d'una riera de poca profunditat on els més petits disfruten passan-t'hi amb la bicicleta i posan-t'hi els peus els mesos de més calor.

Zona de sorra compactada

La zona de sorra compactada permet treballar els moviments bàsics de pujades i baixades en la fase d'iniciació dels pilots. La zona també compta d'uns troncs pel nivell mig i avançat.

Zona de pneumàtics

Espai amb més de 30 pneumàtics de totes les mides. La zona té una gran versatilitat i es poden practicar pujadors, salts, cavallets, girs i moltes tècniques més que el pilot va aprenent.

Zona de descans

Comptem amb una zona de descans perquè el pilot pugui descansar. També disposem d'una font d'aigua per refrescar-nos durant els mesos de més calor.

Horaris

Dimecres

Tots els nivells a partir de les 16:00h.

Dissabtes

Tecnificació
Primer torn 09:00h.-11:00h.

Iniciació
11:00h.-13:00h.

Preus

Dimecres: a consultar segons la durada de l'entranament.
Dissabtes: 52€/mes
Un mes gratis si es paga tot el curs sencer.

Normes de funcionament

No intromissió dels pares

És molt sa pels nens/es la no intromissió dels pares durant les classes. Estan en una edat on la socialització és molt important i necessiten el seu espai per desenvolupar aquesta faceta amb llibertat i sabent que no hi ha un adult que pugui limitar el seu comportament durant l'estona que està amb els seus companys.

Anul·lació de les classes

En cas de mal temps com pluja forta, fort vent, tempesta elèctrica, nevada, etc. la classe quedarà anul·lada. S'avisarà de l'anul·lació de la classe com a molt tard 20 minuts abans de començar via Whatsapp o podeu trucar al 677215155 (Josep Maria).

Objectes perduts

Els objectes perduts els guardarem, en el cas que no siguin reclamats seran donats.

I a més a més...

Casals d'estiu, Setmana Santa i setembre

Assistència als pilots en totes les competicions