El campus és ideal per conèixer altres pilots i establir lligams. Ens ho passem bé i fem equip!

Destinem tot el matí a la pràctica del trial. Ens dividim en grups i fem entrenaments per aprendre i millorar les diferents tècniques.

Treballem perquè els pilots aprenguin a resoldre els problemes per ells mateixos. Incentivem la seva independència des de la mecànica fins a la gestió de les emocions.

INFORMACIÓ

Dates
15, 16, 17 i 18 d'abril
Horari
Opció 1 · De 09:00h a 13:00h.
Opció 2 · De 09:00h a 17:00h.
Per la Opció 2, hi ha d'haver un mínim de pilots que es vulguin quedar a dinar.
Els pilots es deixen a l'escola i es recullen al mateix lloc.
Documentació necessària i requisits
· Fulla d'inscripció (la trobareu més avall)
· Fotocòpia Llicència federativa (*)
· Fotocòpia DNI
· Fotocòpia Targeta de sanitat
(*) Els pilots que hagin tramitat la llicència a través del nostre club, només cal presentar la fulla d'inscripció.
(*) Si no té llicència, nosaltres la tramitem.
Edat mínima: 6 anys
Material necessari
Cada dia hauran de portar una motxilla amb:
· Aigua
· Esmorzar
· Càmera de recanvi
Preus
SOCI (pilots amb la llicència al nostre club)
Casal sencer= 55€
Germà: 50€
Dies solts= 20€

NO SOCI
Casal sencer= 60€
Germà: 55€
Dies solts= 22€

INSCRIPCIONS

Recorda que si no tens llicència, la podem tramitar nosaltres.
Cal enviar tota la documentació a trial@level.cat