Una alumna aguanta l'equilibri sobre una bicicleta en el Casal de Setmana Santa de trial a Manlleu

Article anterior
Alumne aguantant l’equilibri sobre una bicicleta
Article següent
Alumne aguantant l’equilibri sobre una bicicleta